Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

shiatsu,do-in,gezondheid,nederland,health,opleiding,school,cursus workshops,shiatsu-therapie,den-haag,diagnosis,gratis,stress, behandeling,beroepsvereniging,ontspanning,oplossing,treatment,vriendelijk,diagnose,fitness

BeroepsverenigingenDe N.S.K.S. is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen N.V.S.T., B.A.T.C., V.B.A.G, L.V.N.G en N.W.P. als opleidings- en nascholingsinstituut. De student kan zelf beslissen van welke beroepsvereniging hij lid wenst te worden. Alle verenigingen hanteren hun eigen regels en voorwaarden.


K.T.N.O.    Accreditatie instituut


- ZHONG  TCM   (volledig accreditatie voor alle HBO bijscholingen bij de NSKS)                               
- B.A.T.C.  - (volledig accreditatie voor H.B.O beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut)
- N.V.S.T. -  (volledig accreditatie voor H.B.O beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut)
- N.W.P. -    (volledig accreditatie voor H.B.O beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut)

directe links naar de websites van de beroepsverenigingen:

- V.B.A.G. - (volledig accreditatie voor H.B.O beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut)
- L.V.N.G. - (volledig accreditatie voor H.B.O beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut)

- Nascholingen

 

 

 

 

 

 

ZHONG TCM

De Zhong is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is een 
landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG. De bij- en nascholing is volledig geaccrediteerd door de Zhong.

 

Vanaf 8 september 2011 is de Do-In Docenten Opleiding ook volledig geaccrediteerd door de  beroepsvereniging de Zhong T.C.G. 

V.B.A.G.

Vanaf juli 2014 zijn alle nascholingen bij de Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu door de V.B.A.G.geaccrediteerd.

 

K.T.N.O accreditatie instituut

Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen - KTNO 

U kunt met deze link direct naar onze paginas op de K.T.N.O website

Het volgende is overgenomen vanuit de K.T.N.O. website
_______________________________________________________________________________________________

"Als het gaat om jouw ontwikkeling, waar denk je dan aan? Aan passie en inspiratie? Aan thuisstudie of direct contact met je docent? Aan nieuwe kennis of verdieping? Er is ontzettend veel te doen in natuurgericht Nederland. Tegelijkertijd zien we dat correcte beeldvorming van kennis in onze branche helaas nog weleens te wensen over laat. Het kan daardoor voor jou als therapeut soms lastig zijn om een juiste indruk te krijgen van de vele scholingsmogelijkheden en word je misschien afgeremd in je keuzes. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Wij vinden het belangrijk dat je juist gestimuleerd wordt om een goede keuze te maken. Daarom is stichting KTNO door ons opgericht. Wij zijn er voor jou en hopen je te kunnen helpen een goede keuze te maken!

Een goede keuze maak je als je kiest voor scholing die bij je past, die je aanvult in je ontwikkeling en die bovendien overeenkomt met de eisen van jouw beroepsorganisatie en van de markt waarin je actief bent. Omdat het voor beroepsorganisaties vaak lastig is om kwaliteit in scholing te herkennen en in zijn volledigheid in beeld te brengen, kunnen zij dit deel van hun taak uitbesteden aan KTNO."

____________________________________________________________________________________________________ 

De Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu is positef getoetst voor haar beroepsopleiding tot H.B.O. Shiatsu therapeut. Alle bijscholingen zijn ook positief getoetst en ook op H.B.O. niveau.

U kunt met deze link direct naar onze paginas op de K.T.N.O website

B.A.T.C.
B.A.T.C.
De B.A.T.C. hanteert de vijf natuurgerichte principes waaraan hun leden dienen te voldoen. Bij de aanmelding ontvangt de student diverse formulieren waarin onder andere wordt gevraagd naar de verdeling van activiteiten en de studie-uren volgens de vijf principes. Dit hoeft niet meer apart ingevuld te worden. De school heeft hierover afspraken gemaakt met hen. Door de accreditatie , worden studenten van de N.S.K.S. automatisch geaccepteerd. Een verwijzing hiernaar is voldoende. Een overzicht van de urenverdeling van de opleiding is te downloaden onder downloads & links, formulieren.

De student kan zich reeds na het afronden van het derde jaar bij de B.A.T.C. aanmelden om voor vergoeding door verzekeraars in aanmerking te komen. Uiteraard is hij wel verplicht om het vierde jaar af te ronden en de examens medische basiskennis te behalen. Deze worden niet door de beroepsvereniging aangeboden, wel door de K.T.N.O (welke geaccepteerd zijn door de B.A.T.C.) 

LET OP!
Het is een goed idee om regelmatig de K.T.N.O en B.A.T.C te bezoeken om op de hoogde te blijven met ontwikkelingen in de complementaire beroepen in de zorg 


N.V.S.T.

N.V.S.T.
De N.V.S.T. biedt
de Medische basiskennis op HBO-niveau aan. Lid worden van de N.V.S.T. betekent dat men het examen via hen kan afleggen. Ook kan men donateur worden en ontvangt dan elk jaar automatisch een uitnodiging voor het examen. Meer informatie vind u op de website van de N.V.S.T.: www.nvst.nl


N.W.P.


De Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurgeneeskunde

De N.S.K.S. is door de N.W.P. geaccrediteerd als nascholingsinstituut voor shiatsu therapeuten. Kijk voor me
er informatie ode N.W.P. website.


 

Nascholing

Geregistreerde therapeuten zijn verplicht om jaarlijks nascholingen te volgen om hun registratie te behouden. De N.S.K.S. biedt de volgende nascholing aan:

5 diagnoseavonden of een diagnoseweekend
- Meridiaanseminar
- Lunteren seminar
- Moxa seminar
- Kook seminar
- Do-In vrouwenseminar
- Do-In inspiratie- en trainingsdag
- Overzicht K.T.N.O HBO gecertificeerde bij- en nascholing

INSCHRIJVEN

   

 

Online inschrijven maakt het makkelijk!

PDF ALGEMENE VOORWAARDEN

KALENDER

Sunday, Aug 27 at 11:00 AM - 5:00 PM