Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

shiatsu,do-in,gezondheid,nederland,health,opleiding,school,cursus workshops,shiatsu-therapie,den-haag,diagnosis,gratis,stress, behandeling,beroepsvereniging,ontspanning,oplossing,treatment,vriendelijk,diagnose,fitness

Artikel - Vorm & Leegte December 2009

INTERVIEW - shiatsutherapeut Alan Nash over de link tussen boeddhisme en shiatsu
Met dank aan fotograaf Peter Koudstaal voor het gebruik van de foto's. 


Massage als meditatie 
Het boeddhisme heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van shiatsu-therapie, wat kort door de bocht een drukpunt-massage is. 'Het boeddhisme voegde subtiliteit en mededogen toe', zegt shiatsu-therapeut Alan nash.

Ooit wel eens bij een shiatsu-therapeut of acupuncturist geweest? Zo niet, dan kent u waarschijnlijk wel iemand die ervaring heeft met dergelijke oosterse vormen van therapie of heeft u er op zijn minst wel eens een artikel over gezien in een krant of tijdschrift. Feit is dat steeds meer mensen hun kwaaltjes proberen te verzachten via oosterse geneeswijzen. 'Maar wat niet iedereen weet, is dat deze geneeswijzen vaak veel te danken hebben aan het boeddhisme', zegt Alan Nash, ruim dertig jaar shiatsu-therapeut en acupuncturist. Daarnaast is hij directeur van en docent aan de Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu. De link tussen boeddhisme en geneeswijzen is niet vreemd als je bedenkt dat de Boeddha consta­teerde dat verlichting alleen te bereiken is in een gezond lichaam met een gezonde geest. Dit was een stimulans om manieren te zoeken om deze staat van gezond­heid te bereiken en de oorzaak van ziekte (lijden) weg te nemen. Zo ontwikkelde zich bijvoorbeeld de Japanse shiatsu-therapie. Bij deze vorm van massage drukt de therapeut op de huid van de patiënt (kleding kan gewoon aanblijven) om interne stoornissen te corrige­ren, de gezondheid te onderhouden of te verbeteren, het zelfgene-zend vermogen van het lichaam te stimuleren en diverse ziektes te verlichten. Daarbij kan een shiatsu-therapeut voedingsadvies geven en lichaamsoefeningen of technieken voor zelfmassage laten zien. Het doel is uiteraard dat de patiënt geneest. Nash omschrijft zijn gevoel tijdens een behandeling dan ook als compassie.INSTINCTIEF
 
De wortels van deze techniek liggen in China, waar duizenden jaren geleden (sommigen spreken van vijfduizend anderen van ruim drieduizend jaar) een eenvoudig en instinctief systeem is uitgewerkt. Het viel de Chinezen op dat mensen intuïtief met hun hand op een zere plek wrijven of drukken. Ze bepaalden op basis van observatie een set punten op het lichaam die via energiekana­len, zogenoemde meridianen, met elkaar zijn verbonden. In China ontwikkelde deze zienswijze zich tot acupunctuur. Via handelsreizen namen Japanners kennis van dit systeem, maar lieten de naaldjes achterwege - misschien omdat het in deze formele cultuur not done was om bijvoorbeeld te prikken in een naakte vrouwenhuid, terwijl drukken op een met kleding bedekt lichaam wel mocht. Zo rond de zesde eeuw na Christus maakte Japan kennis met het boeddhisme via monniken uit het huidige Korea. Het boeddhisme kreeg aanhang in Japan en er ontstonden kloosters. Nash: 'Shiatsu is van origine een volksgeneeskunst, maar de monniken ontwikkelden de techniek door het diepere inzicht dat de meditatie hen gaf. Tot dan toe miste het een vleugje subtiliteit en mededogen. Dát was een waanzinnige toevoeging. Hierdoor kon de "gewone" shiatsu zich ontwikkelen tot de helende shiatsu die we nu kennen.' De monniken gaven deze kennis onderling door, en introduceerden het ook onder de bevolking. 'Het werd gemeengoed omdat mensen resultaten zagen', stelt Nash.


BALANS 
Om de werking van shiatsu uit te leggen, vergelijken therapeuten het lichaam vaak met de welbekende cirkel met yin (ontspanning) en yang (spanning). Een gezond lichaam is een balans tussen deze twee uitersten. Wanneer de energie ergens stagneert, krijg je fysieke of psychische klachten. Een simpel voorbeeld is een stijve schouder. Als de spier hard en bol aanvoelt, heeft deze in termen van oosterse geneeswijzen te veel yang. Een ander lichaamsdeel heeft hierdoor te weinig yang en is dus 'yin'. Al valt de yin-plaats volgens Nash vaak minder op. 'We zijn geneigd meer te letten op wat er wél is.' Als therapeut zoekt hij de oorzaak van klachten en bepaalt hij welke drukpunten hij kan gebruiken om de balans te herstellen en de klachten te verhelpen. Elk opvallend hard of zacht lichaamsdeel zegt iets over de doorstro­ming van energie en bloed. Dit wordt daarom gezien als indicatie voor de diagnose. Nash: 'Ik analyseer het lichaam en de effecten van mijn behandeling heel aandachtig. Een behandeling geven is als het ware als een meditatie. Ik schakel mijn gedachten helemaal uit.' Hij schiet in de lach bij de vraag of hij op zo'n moment nooit eens aan een boodschappenlijstje denkt. 'Onmogelijk! Je kunt niet tegelijk denken en vol compassie een behandeling geven.'


WETENSCHAP
In het Westen waren verhalen over resultaten van oosterse genees­wijzen aanvankelijk niet voldoende om deze therapievormen te vertrouwen. Maar inmiddels toont ook de wetenschap interesse in alternatieve geneeswijzen. Onderzoeken laten zien dat stimulatie van punten waarvan acupunctuur en shiatsu gebruik maken, effect heeft. En de psychiater David Servan-Schreiber besteedt in zijn boek Uw brein als medicijn een hoofdstuk aan de mogelijkheid om acupunctuur toe te passen om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Ook zorgverzekeraars onderschrijven het effect. Zij vergoeden vaak (een deel van) een behandeling. En in veel ziekenhuizen werken ook shiatsu-therapeuten. Nash geeft het Bronovo in Den Haag als voorbeeld. Hier behandelen twee van zijn oud-studenten het personeel. 'Ze zorgen er eigenlijk voor dat de artsen hun werk kunnen doen.'


DOORTASTEND 
Hoewel de basishandelingen bij shiatsu simpel zijn, duurt de oplei­ding bij Alan Nash vier jaar. Dit is genoeg tijd om shiatsu als levens­stijl aan te nemen (wat veel meditatie betekent), doortastend te zijn en de oosterse wijsheid te leren begrijpen. 'En vooral ook te kunnen toepassen', vult Nash aan. 'Want als je kennis niet kunt toepassen, ben je niet wijs.' Dat geldt volgens hem ook als je het boeddhisme bestudeert: 'Je kunt alle soetra's uit je hoofd kennen, maar als je er niet naar leeft, word je niet verlicht.'

In de persoonlijke ontwikkeling die zijn studenten doormaken, ziet hij nóg een relatie met het boeddhisme: 'Mijn studenten ontwik­kelen langzaam maar zeker een innerlijke helderheid en verlich­
ting. Of je nu zen doet, shiatsu of een andere vorm van meditatie, fundamenteel kom je tot dezelfde verlichting en hetzelfde begrip en mededogen.'
 

INSCHRIJVEN

   

 

Online inschrijven maakt het makkelijk!

PDF ALGEMENE VOORWAARDEN

KALENDER