Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

shiatsu,do-in,gezondheid,nederland,health,opleiding,school,cursus workshops,shiatsu-therapie,den-haag,diagnosis,gratis,stress, behandeling,beroepsvereniging,ontspanning,oplossing,treatment,vriendelijk,diagnose,fitness

Beroepscompetencies

De N.S.K.S. hanteert een aantal beroepscompetenties. Op basis van de kennis, inzichten, methodieken en vaardigheden die hij tijdens de opleiding leert, beschikt de afgestudeerde Shiatsu therapeut over volgende vaardigheden:

1. Werken met patiƫnten
De Shiatsu therapeut is in staat:


 • Zelfstandig een diagnose te stellen betrekking hebbende op verstoringen van functionele, organische,                          energetische en mentale aard.
 • Zelfstandig een behandelplan op te stellen en uit te voeren op basis van de diagnose.
 • Een gerichte Shiatsu behandeling geven.
 • Advies, voorlichting en inzicht geven ten aanzien van een gezonde leefwijze/leefpatroon (voeding, gedrag,                    attitude) vanuit het perspectief van de Oosterse geneeskunde.
 • De patiĆ«nt mentaal en emotioneel te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van het leefadvies en de                  veranderende inzichten en attitudes.
 • Indien nodig, door verwijzen naar andere relevante disciplines in de gezondheidszorg.  2. Werken met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
  De Shiatsu therapeut is in staat:

 • Gepast en begrijpelijk te communiceren met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
 • De theorie van de Oosterse geneeskunde te vertalen naar en te integreren met Westerse medische inzichten en          visa versa.  3.
  Professioneel handelen en beroepsontwikkeling
  De Shiatsu therapeut is in staat:

 • Zichzelf binnen zijn beroep te ontwikkelen, actief professionele competenties te verwerven en deze toe te passen.
 • Zich gepast en adequaat te gedragen op sociaal-communicatief gebied. 
 • In overeenstemming met wettelijke bepalingen te handelen. 
 • Bij te dragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het beroep.

INSCHRIJVEN

  

 

Online inschrijven maakt het makkelijk!

PDF ALGEMENE VOORWAARDEN

KALENDER