Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

shiatsu,do-in,gezondheid,nederland,health,opleiding,school,cursus workshops,shiatsu-therapie,den-haag,diagnosis,gratis,stress, behandeling,beroepsvereniging,ontspanning,oplossing,treatment,vriendelijk,diagnose,fitness

Examens


Na elk studiejaar kan de student deelnemen aan het examen. De examens bestaan allen uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. De eerste drie jaar worden afgesloten met een overgangsexamen. Tijdens de examens zijn er ter beoordeling docenten en assistenten aanwezig. Bij voldoende resultaat, en na het volgen van de diagnose seminars, ontvangt de student een certificaat. De student ontvangt het einddiploma van A-therapeut indien hij alle verplichte studie-onderdelen heeft volbracht, inclusief de modules medische basiskennis. Indien deze nog niet behaald is, heeft de therapeut een B-status. 

Niveau 1

Details Niveau 1
Het theoretische bestaat uit open vragen en multiple choice vragen. Het praktijkgedeelte wordt met drie studenten tegelijk afgenomen en neemt 25 minuten in beslag. De student dient drie opdrachten geblinddoekt uit te voeren. Tijdens de uitvoering wordt er door de docent geobserveerd.
De student dient zelf pen en potlood mee te nemen en een blinddoek. De beoordeling van het examen is schriftelijk en wordt thuis gestuurd.


Dagindeling
11.00 - 12.00   Theorie       
12.00 - 13.00   Pauze
13.00 - ......    Praktijk (afhankelijk van het aantal deelnemers)Niveau 2
Details niveau 2
Het theoretische gedeelte duurt een uur en bestaat uit open vragen en multiple choice vragen. Het praktijkgedeelte wordt met drie studenten tegelijk afgenomen en neemt 25 minuten in beslag. De student dient drie opdrachten geblinddoekt uit te voeren. Tijdens de uitvoering wordt er door de docent geobserveerd.
De student dient zelf pen en potlood mee te nemen en een blinddoek. De beoordeling van het examen is schriftelijk en wordt thuis gestuurd.

Dagindeling
11.00 - 12.00   Theorie    
12.00 - 13.00   Pauze     
13.00 - .......   Praktijk  (afhankelijk van het aantal deelnemers)Niveau 3

Details nive
au 3
Het theoretische gedeelte duurt twee uur en bestaat uit kennisvragen en ervaringsvragen, zowel open als multiple choice. Voor het praktijkgedeelte dienen de studenten een patiënt mee te nemen. Deze patiënt wordt v
an tevoren door Alan Nash, de docent van niveau 3, onderzocht. Daarna wordt besloten wie welke patiënt krijgt toegewezen. Het praktijkexamen duurt 75 minuten, de gebruikelijke tijd voor een eerste diagnose en behandeling.

Er wordt van de student verwacht dat hij een hara-diagnose stelt met het gebruik van de 4 shins, shen en ko cyclus en de theorie van de vijf elementen. Ook het vaststellen van de kyo en jitsu gebieden in de Hara behoort tot het examen. Er mag gebruik gemaakt worden van alle technieken die tijdens de opleiding verkregen zijn. Van de diagnose en behandeling dient een helder en duidelijke leesbaar verslag gemaakt te worden. De manier van rapporteren maakt ook deel uit van het examen.

Na 75 minuten wordt het verslag ingeleverd en worden de patiënten opnieuw onderzocht. Na afloop wordt gezamenlijk een theepauze gehouden en komen de patiënten aan het woord. De opmerkingen van de patiënt over de benaderingswijze en manier van behandelen zijn onderdeel van de beoordeling. 

Nog een paar laatste tip; probeer niet alles te leren, probeer niet zenuwachtig te zijn en onthoudt de technieken die je nodig hebt voor je innerlijke stilte en concentratie. Verwacht niet teveel van jezelf. Goede therapeuten zijn de eersten die toegeven dat er nog een hoop te leren is.

Als laatste, neem de behandeluren mee naar het examen in een overzichtelijke map, indien deze nog niet ingeleverd zijn.

Dagindeling
10.00 - 12.00   Theorie        
12.00 - 13.00   Pauze                      
13.00 - 14.15   Praktijk
14.15 - 15.15   Theepauze 
15.15 - 17.00   
BesprekingNiveau 4
Details niveau 4
Het vierde jaar wordt afgesloten met het eindexamen.
Deelname aan het eindexamen is alleen mogelijk indien alle overgangsexamens met goed gevolg zijn afgelegd.Dit examen integreert alle kennis en ervaringen van de voorgaande vier jaar en toetst deze in theorie en praktijk. Het praktijkexamen van het vierde jaar wordt afgelegd op de Japanse meester Kawada. Tijdens dit examen dient de student in staat te zijn met focus, intentie en diepe penetratie de opdrachten ten uitvoer te brengen. 

Dagindeling
10.30 - 12.30   Theorie
12.30 - 13.30   Pauze
13.30 - ......    Praktijk (afhankelijk van het aantal deelnemers)
INSCHRIJVEN

   

 

Online inschrijven maakt het makkelijk!

PDF ALGEMENE VOORWAARDEN

KALENDER