Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

shiatsu,do-in,gezondheid,nederland,health,opleiding,school,cursus workshops,shiatsu-therapie,den-haag,diagnosis,gratis,stress, behandeling,beroepsvereniging,ontspanning,oplossing,treatment,vriendelijk,diagnose,fitness

Seminars

DEZE SITE WORDT AFGEBOUWD. SEMINARS VIND JE HIER

Gedurende de vier studiejaren dient de student verplicht een aantal seminars te volgens als vast onderdeel van de beroepsopleiding. De seminars vinden verspreid over het jaar plaats. Sommige, zoals het residentie seminar in Lunteren, vindt plaats eenmaal per jaar of per 2 jaar. Andere, zoals de diagnose seminars vinden meerdere keren per jaar plaats.
Het Do-In seminar speciaal voor vrouwen of de Do-In inspiratie dag kunnen als aanvulling op de opleiding worden gevolgd maar zijn geen verplichte modules.

Bij- en Nascholing met de N.S.K.S. op HBO niveau

Alle Seminars zijn open voor therapeuten en studenten van buiten de school en worden in het Nederlands and English gegeven.

Geavanceerde studenten of afgestudeerde therapeuten zijn ook welkom om deel te nemen aan het niveau 4 met meester Kawada sensei, in overleg met het secretariaat. Zie OPLEIDING en DATA links in zijbalk.

Kosten voor externe deelnemers van onderdelen (weekenden) van de opleiding in overleg met het secretariaat i.v.m. het meenemen van een introducé.
Deze onderdelen zijn ook geaccrediteerd als bij- en nascholing erkend op hbo niveau door de K.T.N.O. (accrediterende instituut), B.A.T.C., N.V.S.T., V.B.A.G., L.V.N.G., N.W.P. en de Zhong.

Let op!! Leden van de Zhong, B.A.T.C., V.B.A.G., NWP, N.V.S.T. en LVNG ontvangen 10% korting voor alle seminars. Zie Agenda hier

Voor prijzen - klik hier

Aanbod  seminars 2018-19

The Art Of Shiatsu (De Kunst Van Shiatsu)
Regisseur(s): Guy Maezelle
Shiatsu wordt in Europa erkend als een traditionele oosterse therapie. In Japan is het enerzijds als geneeskunde erkend, maar ook als een kunstvorm en een levensfilosofie die enkel door een gekwalificeerde

meester, Sensei, mag worden onderwezen. Yuichi Kawada werd reeds op jonge leeftijd geïnitieerd in de leer door zijn vader en de grootste Shiatsu meesters van de vorige eeuw. Door zijn vele reizen in de

Verenigde Staten en Europa, is hij mede de grondlegger van de bekendheid en erkenning van Shiatsu in onze westerse wereld.

Na meer dan 60 jaar ervaring woont Sensei Kawada nu in Brussel, waar hij zijn eigen school heeft opgericht en discreet in een wijkkantoortje verder praktiseert. Anderzijds werkt hij samen met het kankercentrum van het St-Lucas Universitair Ziekenhuis, waar de Shiatsu nu geïntegreerd is en parallel met de chemotherapeutische behandelingen wordt voorgesteld. Hier is een link die je meeneemt naar de site waar de DvD kan kopen. 

A special year with Y. Kawada sensei PDF 2018-2019  EN (ook geaccrediteerd as HBO niveau en laatste jaar van de beroepsopleiding). Starts 31  of July 2018

A special year with Y. Kawada sensei PDF 2018-2019  NL( ook geaccrediteerd as HBO niveau en laatste jaar van de beroepsopleiding - a few places lon this course or any part of it are available. secure Inschrijving is nog open
Starts 31st of July 2018 alle studenten en therapeuten van shiatsu, fysiotherapie, manuele therapie en docenten in bodywork en Yoga met meridiaan kennis kunnen zingeving en diepte brengen in het werk  en meer positieve resultaten voor de cliënten Onderdelen bijwonen is ook mogelijk. Lessen inhoud per onderdeel hier

See  the trailer of the 'healing art of Shiatsu'  DvD documentaire made by Belgian television about master Kawada's work here - you can buy the full DvD from Belgian TV


master Kawada geeft exclusief les in de Nederlandse school voor klassieke shiatsu in Nederland.Oriental Diagnosis Seminars

Moxa Seminar


Seminar Medicinaal Macrobiotic Koken volgens Kyoko Onishi met Anushka Hofman 2019


Meridians Seminar


Transformatiie Seminar in Lunteren  full - next  seminar 2020


Do-In Seminar voor Vrowen  - zie www.do-in.nl 


Do In (docent) opleiding - zie www.do-in.nl 


Inspiratiie en Training dag voor Do-In docenten -  zie www.do-in.nl U ziet hieronder wat afgesproken is met de Zhong. Het komt straks op de Zhong website met data enz.
Orientaalse diagnostiek seminars

Het doel van de diagnose seminars is om de student in de praktijk te onderwijzen in de kunst van de diagnostiek volgens gesprekstechnieken, anamnese en behandeling. Gedurende de avond is een door een student of therapeut onbekende meegenomen patiënt het onderwerp van studie en diagnose en benaderings training. De studenten worden intensief getraind in het ontwikkelen en gebruiken van de '4 shins'.
De informatie die hieruit voortvloeit wordt gekoppeld aan het theoretische kader van de meridiaan functies, de acht principes en de vijf transformaties. Zo ontstaat een volledig beeld van de klinische situatie van de patiënt. 

Door de opzet van dit seminar leert de student om te gaan met een werkelijke situatie/consult in een beschermde omgeving. Dit leidt tot waardevolle ervaringen en inzichten. De seminars vinden altijd plaats onder leiding van de heer Nash. Gedurende de avond zijn studenten van verschillende niveaus aanwezig. Ook afgestudeerden kunnen aan het seminar deelnemen. Door de verschillende kennisniveaus kunnen studenten met en van elkaar leren.

Jaarlijks worden er 12 X 3 uur durende diagnose avonden georganiseerd en
drie diagnose-weekenden.

Deze weekenden zijn bedoeld voor studenten die van ver moeten komen. Hoewel de studenten zelf kunnen beslissen wanneer ze de diagnostiek seminars bijwonen, wordt hen sterk aangeraden deze vanaf het eerste jaar te volgen.

Zowel studenten als personen van buiten de school kunnen deelnemen aan het diagnostiek seminars.
(Verplichte onderdeel van de Shiatsu opleiding) hbo geaccrediteerd.


Moxa seminar

Tweemaal per jaar wordt een Moxa seminar georganiseerd. Moxibustie is een onderdeel van de Oosterse geneeskunde; een aanvullende en versterkende methode die gebruikt wordt bij vele ongemakken en zwakheden die gekoppeld zijn aan bepaalde klimaten en gebieden van China. Daar wordt Moxa nog dagelijks gebruikt. In de Shiatsu praktijk wordt Moxa gebruikt in drie verschillende vormen: twee soorten tot sigaren geperste Moxa, twee soorten wierook en twee soorten “wol” in combinatie met gemberwortel en essentiële olie van gember. Veel pijntjes en vertraagde functies reageren geweldig op een Moxa behandeling.Het Moxa Seminar gaat in op de theorie, het gebruik en de toepassingen van Moxa. De student krijgt in de praktijk te zien welke mogelijkheden er zijn. De verschillende toepassingen worden getoond en op elkaar geoefend. De dag wordt verzorgd door een van twee ervaren docenten en twee assistenten. Er wordt gewerkt met reukloze Moxa sigaren en daarnaast gebruik gemaakt van meer traditionele methoden met losse Moxa en schijfjes gember.

(Verplichte onderdeel van de Shiatsu opleiding) hbo niveau geaccrediteerd.

ZIE pdf HIER


Seminar Japanse medicinale koken, voeding theorie en praktijk

Eenmaal per jaar wordt een hele dag besteed aan voeding. Voeding is een belangrijk onderdeel van de holistische werkwijze van de Shiatsu therapeut en van de visie van de N.S.K.S. als instrument voor het behouden en verbeteren van de gezondheid en het natuurlijk evenwicht van de mens.

Kook Seminar details PDF Hier


Het seminar De Kunst van 'Japanese Medicinal Cooking' medicinale voeding volgens Kyoko Onishi wordt georganiseerd en gepresenteerd in opdracht van Kyoko door Anushka Hofman zie bio pdf en gegeven door docenten -

Danielle Walkenbach
zie bio pdf
Bini Sharman
zie bio pdf
 

Danielle Walkenbach zie bio pdf

In het seminar wordt dieper ingegaan op de kunst van de macrobiotiek en medicinale voeding.

Centraal staat de invloed en het belang van goede voeding voor de gezondheid.

Gedurende de dag verzorgt Bini en Danielle een lezing over de belangrijkste principes van de macrobiotiek in relatie tot de vijf elementen en yin/yang principes. Er wordt ingegaan op veelvoorkomende klachten en de bijbehorende voedingsadviezen. Bini en Danielle bereiden ter plaatse een macrobiotische maaltijd en geeft aan de hand van de praktijk informatie over de wijze van bereiden. Aan het einde van de dag proeft iedereen het heerlijke resultaat.

Contact Anushka Hofman - Seminar kost €.90,- Inschrijving nu mogelijk 

(Verplichte onderdeel van de Shiatsu opleiding) hbo geaccrediteerd.

Zomer (volledig verzorgd) week verblijf Seminar - Lunteren 

Dit bijzondere seminar vindt eens in de twee jaar plaats. Het omvat een stage van een week op een landgoed in Lunteren. Met maximaal 20 deelnemers wordt gedurende deze week intensieve aandacht besteedt aan meditaties, Shiatsu technieken en diagnose. Er is speciale aandacht voor de 60 elementpunten en hun verbindingen. Tevens worden een aantal gespecialiseerde toepassingen geleerd waaronder "koppo" (klop techniek) en "sotai" (manipulatie technieken). Het programma wordt aangevuld met oefeningen buiten in het bos en de wijde omgeving, gevoelsopdrachten en speciale training in observatie en intuïtieve technieken.

Gedurende deze week is er weinig contact met de buitenwereld. De stilte en continuïteit, zonder afleiding van buiten, zorgen voor meer concentratie en verdieping van de kennis, ervaring en het gevoel van het werken met ki.

(Verplichte onderdeel van de Shiatsu opleiding) hbo geaccrediteerd. 

voor uitgebreide beschrijving PDF

Meridiaan seminar (i.v.m. de 5 transformaties)

 Het meridiaanseminar is bedoeld ter aanvulling op demeridiaanenleer en dient ter verbreding en 
 verdieping van de reeds aanwezige kennis. Het thema van het seminar is de samenhang van de 
 meridianen en de werking van het systeem in de praktijk.

 Er wordt intensief aandacht besteed aan zowel de praktische als de theoretische benadering van de
 12 meridianen met aandacht voor de transformatie punten zowel punt verbindingen met de 8
 curious meridianen met opening punten. Een deel van de diagnose via het gevoel van meridianen
 en punten. Dit seminar is voor alle therapeuten, teachers en is niet toegankelijk voor studenten
 van het eerste jaar van de NSKS opleiding. Kennis van de meridianen is vereist.
Zowel studenten als personen van buiten de school kunnen deelnemen aan het meridiaan seminar.
(Verplichte onderdeel van de Shiatsu opleiding) hbo niveau geaccrediteerd.

DO-IN voor vrouwen seminars and workshops

Vrouwen Do-In is een vorm van Do-In die speciaal gericht is op de vrouw en haar (mogelijke) klachten. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan de bekkenbodem, de drie kringspieren en de endocriene klieren. Er worden oefeningen gedaan om vanuit het centrum de 'hara', te leren bewegen en vanuit hier kracht en energie op te bouwen die helend en opladend werkt.
De cursus werkt goed bij klachten als:

- Lage energie
- Menstruatiestoornissen van velerlei aard
- Zwangerschap(klachten)
- Koude/pijnlijke buik en onderrug
- Overgangsklachten
- Verkramping en /of verslapping van de bekkenbodemspieren
- Stemmingswisselingen
- Zwakke seksuele energie

Voor het volledige programma van DO-IN ga naar www.do-in.nl - de site van Anushka Hofman

DO-IN trainingsdag o.l.v. Anushka Hofman

Deze dag wordt gegeven door Anushka Hofman. De dag is bedoeld voor nascholing en inspiratie en is geschikt voor iedereen.

Programma
Er zullen veel nieuwe oefeningen en ervaringen uitgewisseld worden. Er worden o.a speciale oefeningen geven om de organen te reinigen (van vervuilde emoties) en verder wordt er extra aandacht gegeven aan oefeningen voor het bekkengebied. Verder natuurlijk veel tips en trucs voor bij het lesgeven.

Een speciale gastles zal gegeven worden door Do-In docenten en gastdocenten met als onderwerp:  

Hoe je als docent de mensen kunt benaderen die weinig menen te voelen; Docenten gaat laten zien hoe je d.m.v subtiele aanwijzingen de oefening op zo’n manier kan laten uitvoeren dat er een beter begrip ontstaat van de meridianen en het voelen van het effect van de in beweging gebrachte ki.

Het wordt een heerlijke dag om jezelf weer eens op te laden, uit te wisselen met je collega’s en vooral veel te leren en te genieten!


Licenties

De NSKS zal weer nieuwe licenties uitgeven na goede afloop van de
Do-In opleiding jaarlijks in het voorjaar begint. De reeds gekwalificeerde do-in docenten blijven gewoon op dezelfde manier officieel erkend en gekwalificeerd door de NSKS. en de Zhong. Voor het vernieuwen van de licentie van de NSKS is het wel noodzakelijk om minstens 1 x per jaar deel te nemen aan de “Do-In docenten” dag. Voortaan zijn ook mensen die niet gekwalificeerd zijn welkom (onder voorwaarde dat zij over voldoende kennis van Do-In beschikken van zowel de theorie als de praktijk).