Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

shiatsu,do-in,gezondheid,nederland,health,opleiding,school,cursus workshops,shiatsu-therapie,den-haag,diagnosis,gratis,stress, behandeling,beroepsvereniging,ontspanning,oplossing,treatment,vriendelijk,diagnose,fitness

Klassieke Shiatsu

Herkomst DEZE SITE WORDT AFGEBOUWD!! GA NAAR KLASSIEKE SHIATSU

Zie nieuwe versie hier

Shiatsu is een samenvoeging van Shia + Tsu, wat letterlijk vertaald betekent 'penetreer plaats'. Van oorsprong is het een Oosterse volksgeneeskunst, gebaseerd op het principe dat storingen in de spieren, zenuwen en organen zich openbaren in het netwerk van energetische kanalen, meridianen genoemd, waar de levensenergie doorheen stroomt.

De vroegste melding over Shiatsu bevindt zich in de Nei Ching - The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine - geschreven in China 2700 jaar v. Chr. Boeddhistische monniken brachten de Chinese geneeswijzen in de zesde eeuw na Chr. naar Japan. Gedurende honderden jaren is Shiatsu in Japan een traditioneel systeem van behandelen geweest, doorgegeven van ouder op kind. Vanaf de jaren vijftig is Shiatsu een hoogwaardige medische behandelmethode.In 1964 werd het officieel erkend werd als zelfstandige therapeuthische behandelmethode door de Japanse Ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs onder de volgende definitie: 


Therapie, die druk met duimen en handpalmen toepast op 
bepaalde punten van het lichaam, onregelmatigheden corrigeert, gezondheid onderhoudt en verbetert, bijdraagt tot het verlichten van 
diverse ziekten (diverse pijnen, stress, ongeregeldheden in het zenuwstelsel, etc.) en het zelfherstellend vermogen van het organisme activeert. Heeft geen bijwerkingen.”

Klassieke Shiatsu

Klassieke Shiatsu verschilt van de traditionele Chinese methode. Het verschil tussen deze twee wordt  door Alan Nash in zijn artikel voor tijdschrift Bres als volgt omschreven:

“....In westerse boeken over acupunctuur worden lijsten afgedrukt waarop af te lezen is op welke punten men moet drukken om symptomen van pijn te verzachten. Als gebruik wordt gemaakt van de oosterse (Japanse) benadering, gebaseerd op de Chinese methode van diagnostiek, dan zijn er vier duidelijk omschreven onderdelen in het stellen van een diagnose, die opgenomen zijn in de klassieke shiatsu behandeling. Dit zijn: bo-shin: observatie, bun-shin: luisteren, mon-shin:vragen stellen en setsu-shin: aanraking. Bij de Chinese benadering vindt de acupuncturist dat het belangrijkste deel van de aanraking de polsdiagnose is, teneinde het Yin/Yang-evenwicht op te sporen in de organen en meridianen. De klassiek Japanse Shiatsu-therapeut daarentegen zal zeggen dat ‘aanraking’ of ‘setsu-shin’ betekent, dat je de Yin/Yang-balans probeert te voelen via de hara. Hara is voor Japanners, wat voor het westen de persoonlijkheid, karakter of de natuur van iemand is. De positie van de hara wordt echter niet in het hart, hoofd of pols gevonden, maar ligt in de buik. Zij kan omschreven worden als het gebied dat omsloten wordt door de ribbenboog en de beenderen van het bekken....”

(Bron: Bres, augustus/september 1987, nr. 137) 

Werkzaamheid

Shiatsu is een healing kunst die, net als andere Oosterse principes, uitgaat van een holistisch mensbeeld. Als je het gehele lichaam bekijkt als een serie van systemen die van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar inwerken is het volgende makkelijker te begrijpen. 

Elk systeem in het lichaam, evenals de niet stoffelijke, heeft een bepaalde wijze ontwikkeld om te stromen en te communiceren. Geringe variaties in de patronen van stromen en communicatie maken individuen uniek. De regels die het mechanisme besturen zijn echter voor iedereen hetzelfde. Wanneer je een indruk achterlaat bij iemand met woorden, aanraking of houding, zal dit een specifieke reactie teweegbrengen in deze persoon. De aandacht zal zowel naar het stoffelijke als niet stoffelijke aspect leidden. Dit kan vele keren herhaald worden. Als er een correcte diagnose van een situatie is gesteld dan kan het gedrag of de reactie op een indruk veranderen of opnieuw gevormd worden, ten behoeve van het gehele systeem. 

Het mysterie dat in deze 'droge' beschrijving schuilt is dat een persoon, op eigen subjectieve wijze, herkent wat er op een diep en non-verbaal niveau gebeurt. Pijn, of een houding, welke anders onmogelijk te bereiken waren, veranderen onmiddellijk of lossen op door het de persoon te verlaten. De sleutel om dit systeem te bereiken is begrip van de meridianen en hun energie.

Beoefenen van Shiatsu

Voor personen die shiatsu zelf gaan beoefenen is de combinatie van het leren geven van een behandeling en het aanleren van Do-In een openbaring. Het geeft meer zelfvertrouwen, souplesse en energie. Maar er is veel meer. Door het ontwikkelen van de vier shins, worden alle zintuigen getraind en op dusdanige wijze ontwikkeld dat de visie op het leven veranderd. Gevoelswaarnemingen en intuïtie worden versterkt. Wanneer iemand gevoelig genoeg is om anomalieën in het meridiaansysteem te herkennen en voldoende praktische kennis van de mechanismen heeft, dan worden normale barrières doorbroken, inzicht wordt verbeterd en ongelooflijke resultaten worden bereikt! Een goede Shiatsu-beoefenaar is in staat in de kern van het probleem 'kijken', daardoor de juiste plaatsen aanraken en er zo voor zorgen dat het probleem door het lichaam/de persoon zelf wordt opgelost.